Att uppträda med växter – ett sammandrag av år 2019

År 2019 var det tredje året av det konstnärliga forskningsprojektet Att uppträda /samarbeta med växter, finansierat av Vetenskapsrådet, med Stockholms konstnärliga Högskola som värd, men egentligen var 2019 det andra året, för jag påbörjade projektet vid Helsinki Collegium for Advanced Studies under 2017 och satte i gång på allvar i Stockholm först i januari-februari 2018. Det jag gjort i praktiken har jag arkiverat – huvudsakligen som stillbilder – på Research catalogue, här. De viktigaste bitarna gjorde jag i Lill-jansskogen år 2018. Det här året har jag besökt ett enda träd regelbundet, nämligen en rysklönn i Nobelparken, se här. Stockholms Trädkalender, som jag spelade in år 2018, har visats på en skärm vid entrén till Linnégatan som en kalender, materialet finns samlat här. De övriga experimenten har varit varierande, och de finns också alla samlade på RC, här.

I år har jag ordnat två små seminarier med anknytning till projektet:
Working with the Vegetal III, seminarium vid Stockholms Konstnärliga Högskola 4.4 2019, se program här
Working With the Vegetal IV, seminarium vid Stockholms Konstnärliga Högskola, 17.10.2019, se program här.
Och så ett avslutande seminarium 11.12. 2019 med professorerna Ellen Røed och Rebecca Hilton som kommentatorer. Där visade jag två exempel på mina videoarbeten som exempel på vad jag gjort inom projektet, den semi-akademiska video essän Hanging in a Pine – With Text (19 min 31 sek), här, och sedan video arbetet Year of the Dog in Lill-Jan’s Wood (Sitting in a Pine) – with text (16 min 50 sek), här, som jag egentligen borde kalla “Dearest Pine” för textens skull. Tillställningen var samtidigt ett boksläpp för bilderboken Att Uppträda med Träd – Performing with Trees. X-position n 6. Stockholms Konstnärliga Högskola 2019.

De flesta av de texter som publicerats 2019 handlar om tidigare arbeten, men lite har jag redan fått ut om att arbeta med växter. Publikationer om att uppträda med växter där materialet från Stockholm är centralt är få (tillsvidare):
“Visiting a Tree” i Mari Mäkiranta & Maiju Loukola (red.) Voices: Floating Peripheries Conference 2019 – Site and Situation se här.
“Performing with a Pine Tree” i Ziegler, Denise (red.) I Experience as I Experiment – I Experiment as I Experience. Experience and experimentality in artistic work and research. The Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki, 2019, 15-26.
“Performing with Plants – Appearing with Elms and Alder”, i Mika Elo, Lea Kantonen  & Petri Kaverma (red.) Etappeja – Kuvataideakatemian tohtoriohjelma 20 vuotta / Waypoints – The Doctoral Programme at Academy of Fine Arts 20 Years 2019,  33-56.

Artiklar om att uppträda med växter eller träd, där jag använder exempel från tidigare arbeten, och som kommit ut först år 2019 är däremot rätt många:
“Performing with Trees and the Tide – A Diffractive Reading”, Research in Art Education 3/2019, 14-46, se här.
“Authentic trees? – Artistic research, non-human collaborators and the documentary”, i Quaresma, José (red.) Research in the Arts. Authenticity, Polymathy and Dissimulation. Lissabon: Museo Archeologico, 83-98.
“Performing as a tourist – with trees”, i Terese Longva & Rita Marhaug (red.) Between Sky and Sea V: Tourist. Bergen: performance Art Bergen and PABLISH 2018, 128-149.
“It rains – it thinks – it dances”, i Johannes Birringer, Josephine Fenger (Hg./eds.) Tanz der Dinge/Things that dance. Jahrbuch Tanzforschung 2019. Bielefeld: transcript Verlag, 187-191.
“Resting with Pines in Nida – attempts at performing with plants”, Performance Philosophy vol 4 (2) 2019, 452-475, se här.
“Breathing and Growth – performing with plants”, Journal of Dance and Somatic Practices Volume 10. Number 2.2018,  175-187.

Det är klart att jag tangerat ämnet – att uppträda med växter – också i andra sammanhang, bland annat tillsammans med forskningsprojektet How to do things with performance. Ett sammandrag på svenska av allt jag hållit på med under året samt övriga publikationer från år 2019 finns på min hemsida, här.

Published by

Annette Arlander

artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.