I skuggan av lövverket

Augusti månad var ännu full sommar när jag var barn, för skolan började först i september. Men idag är augusti för många redan en övergång till hösten. I Nobelparken märks det inte på annat än kanske besökarna – nu är det inte längre enbart turister som rör sig där. Som ett slags avslutning på semesterperioden – och mina utflykter i Stockholms skärgård – besökte jag Utö, den finska alltså, och spelade in en dag med ett enris, varje timme från 7 på morgonen till 9 på kvällen. Och det materialet har jag editerat nu i Stockholm, lagt till en berättartext osv.

Förra veckan läste jag också en synnerligen spännande bok, som jag kommer att återvända till framöver – den går inte att klara av på en genomläsning – nämligen Emanuele Coccias The Life of Plants. A  Metaphysics of Mixture (Polity 2019). Originalet på franska kom ut redan 2017, men jag fck höra om boken först i år, av någon på konferensen i Dublin, vill jag minnas. Boken är en spännande filosofisk betraktelse över växtlivets fundamentala betydelse för allt liv i fem avsnitt (fritt översatt):  prologen, bladets teori eller världens atmosfär, rotens teori eller stjärnornas liv, blommans teori eller formernas förnuft och epilogen. Dessutom handlar det om immersivitet och sammanblandning, fascinerande!

Men visst har jag besökt min vän vid Djurgårdsviken också, och den tycks må förträffligt, åtminstone ifall man kan bedöma av lövverkets grönska. Här är en bild från vart besök.

Onsdagen 7 augusti:

Torsdagen 8 augusti:

Fredagen 9 augusti:

Published by

Annette Arlander

artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.