Att uppträda med växter 2018 – ett sammandrag

År 2018 var det andra året av det konstnärliga forskningsprojektet Att uppträda eller samarbeta med växter, finansierat av Vetenskapsrådet, men egentligen var 2018 det första året, för jag påbörjade projektet vid Helsinki Collegium for Advanced Studies under 2017 och satte i gång på allvar i Stockholm först i januari-februari 2018. Det jag gjort i praktiken har jag arkiverat – huvudsakligen som stillbilder – på Research catalogue, här. De viktigaste bitarna är de upprepade besöken hos vissa granstubbar och tallar i Lill-Jansskogen och enstaka möten med träd för Stockholms Trädkalender samt “övriga experiment“.

I år har jag ordnat två små seminarier:
Working with the Vegetal – seminarium vid Stockholms Konstnärliga Högskola 23.5 2018, se program här
Working With the Vegetal II, seminarium vid Stockholms Konstnärliga Högskola, Linnégatan 87, 29.11.2018, se program här.

De flesta av de texter som publicerats 2018 handlar om tidigare arbeten, men lite har jag redan fått ut om att arbeta med växter.

Publikationer om att uppträda med växter:
— “Artistic Research as Situated Practice – Performing with Lichen” i José Quaresma (red.) Investigação em Artes – A necessidade das ideias artísticas / Research in the Arts – The need for artistic ideas, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 2018, s 27-42.
— “Performing with Plants” i Leena Rouhiainen (red.) Perilous Experience CARPA 5 Colloquium Proceedings, Nivel 09 2018 här

Presentationer och utställningar om att uppträda med växter:
– “Artistic Research as Situated Practice – Performing with Lichen”, video föredrag vid konferensen och utgivningen av boken Research in the Arts – the need for artistic ideas, I Museo Arceologico de Carmo, Lissabon 27. 11.2018
– “Performing with plants” föreläsning i serien Frank Professors, Bildkonstakademins Exhibition Laboratory 9.10.2018.
– “Rainy Day in Rekdal”, installation and presentation vid symposiet Tanz Der Dinge / Things that dance vid Karlsruhe Institute of Technology 5-7.10.2018.
– “Trees in Victoria“. Sommarutställning i den gamla Telegrafen på Stora Räntan 3.-12.8.2018.
– “Puiden kanssa Helsingin puistoissa” [Med träd i Helsingfors parker], presentation vid Finnish Urban Studies Conference, Vetenskapernas hus i Helsingfors 3-4.5.2018.
– Video och presentation på konferenssen Radical Relevances, Aalto University 25-27.4. 2018.
– Installation av “Rainy Day in Rekdal” och “Grey Day in Rekdal” på Lärocentret vid Aalto University under konferenssen Radical Relevances 25-27.4.2018.
– Presentation vid det öppna seminariet för Research in Arts and Experience vid Aalto University 26.3.2018.

Det är klart att jag tangerat ämnet – att uppträda med växter – också i andra sammanhang, bland annat tillsammans med forskningsprojektet How to do things with performance. Ett sammandrag på svenska av allt jag hållit på med under året samt övriga publikationer från år 2018 finns på min hemsida, här.

Published by

Annette Arlander

artist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.