Stockholms Trädkalender

Som en avslutning på året lyckades jag äntligen editera Stockholms Trädkalender i screening format och i installations format. Det egentliga kalenderformatet bygger ju på tanken att det är en video som visas i taget, som det nu visas vid entrén på Linnégatan, men helst enligt en speciell tidtabell, dvs en version av den så kallade keltiska trädkalendern. Innan jag gjorde detta editerade jag Helsingfors Trädkalender från 2017, som finns summerad på engelska här. Och här nedan är då listan av de avsnitt som jag spelade in under året (några finns i två alternativ, men dem valde jag bort här) inledd med den egentliga  månaden och med inspelningsdatumet inom parentes. Och namnen är på engelska, med tanke på att de skall kunna visas också på annan ort.

Björken 24 december – 20 januari:
Birch in January – Humlegården 9 min 55 sek. (20.1.2018)

Rönnen 21 januari – 17 februari:
Rowan in February – Kräftriket 9 min 30 sek. (4.2.2018)

Asken 18 februari – 17 mars:
Ash in February – Långholmen 9 min 56 sek. (24.2.2018)

Alen 18 mars – 14 april:
Alder in March – Haga Park 10 min 10 sek. (24.3.2018)

Pilen 15 april – 12 maj:
Willow in April – Ladugårdsgärdet 13 min 9 sek. (21.4.2018)

Hagtornen 13 maj – 9 juni:
Hawthorn in May – Brunnsviken 11 min 46 sek. (17.5.2018)

Eken 10 juni – 7 Juli:
Oak in June – Hagaparken 14 min 7 sek. (24.6.2018)

Järneken 8 Juli – 4 augusti:
Holly in July – Bergius Garden 10 min 2 sek. (26.7.2018)

Hasselbusken 5 augusti – 1 september:
Hazel in August – Djurgården 13 min 11 sek. (27.8.2018)

Vinrankan 2 september – 29 september:
Vine in September – Rosendal Garden 13 min 30 sek. (18.9.2018)

Murgrönan 30 september – 27 oktober:
Ivy in October – Kungsholms Strand 14 min 58 sek. (19.10.2018)

Vassen 28 oktober – 23 november:
Reed in November – Djurgårdsbrunnsviken 17 min 2 sek. (23.11.2018)

Flädern 24 november – 23 december:
Elder in December – Kungsholms Strands Pulkabacke 16 min 47 sek. (4.12.2018)

Screening versionen Stockholm Tree Calendar är 17 minuter och 42 sekunder, och innehåller 1 min. 25 sek. av början på alla tretton videon. Installationsversionen Stockholm Tree Calendar – installation består av tretton videon, som alla består av 9 min 26 sek av början på alla tretton videon, och bara en sekund svart på slutet för en smidig loop. Tanken är att den skall kunna visas med 13 monitorer som alla är synkroniserade.
 

Published by

Annette Arlander

artist

One thought on “Stockholms Trädkalender”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.